MAREK T. ANTONOWICZ - RADCA PRAWNY

O NAS

Mec. Marek T. Antonowicz świadczy swoje usługi prawne w Polsce i na Islandii. Specjalizuje się w polskim i islandzkim prawie rodzinnym oraz cywilnym. Jako ekspert w zakresie międzynarodowego prawa prywatnego, pomaga rozwiązywać problemy Polaków mieszkających za granicą. Współpracuje także z liczącymi się kancelariami prawnymi za granicą. Mec. Marek T. Antonowicz ma bogate doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu spółek kapitałowych, a także w ich tworzeniu oraz reprezentowaniu przed sądami i organami. Stale współpracuje z uznanymi w kraju firmami innowacyjnymi. W ramach obsługi prawnej spółek zajmuje się w szczególności takimi zagadnieniami jak tworzenie umów o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, umów licencyjnych, rejestracją znaków towarowych i patentów. Mec. Marek T. Antonowicz wspiera również wiedzą prawniczą centralne i naczelne organy administracji państwowej, w tym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy Komendę Główną Policji. Od roku 2000 reprezentuje Polskę na forach międzynarodowych, takich jak ONZ, Rada Europy, Komisja Wenecka, organy Unii Europejskiej oraz Interpolu. Mec. Marek T. Antonowicz na bieżąco doradza w zakresie korporacyjnego prawa pracy i umów handlowych. W obszarze ochrony danych osobowych jest odpowiedzialny w firmach za tworzenie instrukcji przetwarzania danych osobowych oraz polityki bezpieczeństwa, a także zajmuje się wdrożeniem do prawa polskiego nowych unijnych regulacji prawnych w tym zakresie. Mec. Marek T. Antonowicz biegle posługuje się prawniczym językiem angielskim. Jako prawnik-lingwista przetłumaczył na zlecenie Komisji Europejskiej ponad 100 dyrektyw i rozporządzeń unijnych. Brał również czynny udział w przygotowaniu pod względem prawnym organizacji turnieju finałowego UEFA Euro 2012 w Polsce, za co został odznaczony medalem. Mec. Marek T. Antonowicz przygotował osobiście kilkadziesiąt aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) w zakresie integracji cudzoziemców, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony danych osobowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego. Wielokrotnie brał udział w posiedzeniach Sejmu i Senatu.

OFERTA

PRAWO ISLANDZKIE

- prawo rodzinne

- prawo cywilne

 

PRAWO GOSPODARCZE

- startupy

- bezpieczeństwo przemysłowe

- konsorcja i umowy handlowe

- umowy inwestycjne

- koncesje

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

- umowy o przeniesienie praw majątkowych

- umowy licencyjne

- umowy IT

- znaki towarowe

- patenty

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- rejestracja ABI

- polityka bezpieczeństwa

- instrukcja zarządzania systemami informatycznymi

- rejestracja zbiorów danych

- legalność przetwarzania danych osobowych

 

 

PRAWO HANDLOWE

- KRS

- uchwały Zarządu

- obsługa korporacyjna

- regulaminy zarządu i rady nadzorczej

 

PRAWO MEDYCZNE

- błędy lekarskie

- zdarzenia medyczne

 

PRAWO BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCI

- proces budowlany

- pozwolenia na budowę

- podział nieruchomości

KONTAKT

MAREK T. ANTONOWICZ - RADCA PRAWNY

Adres: Ołówkowa 1d/1805-800 Pruszków

Telefon: +48785202879

Adres korespondencyjny

Adres: Ołówkowa 1d/18 05-800 Pruszków

FORMULARZ KONTAKTOWY

 ______  _____  _     ___ 
 | ____| | __ \ | |    / _ \ 
 | |__  | |__) | | |   | (_) |
 | __|  | _ / | |    > _ < 
 | |   | | \ \ | |____ | (_) |
 |_|   |_| \_\ |______| \___/