MAREK T. ANTONOWICZ - RADCA PRAWNY - NOWE TECHNOLOGIE

O NAS

Mec. Marek T. Antonowicz ma bogate doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu spółek kapitałowych, a także w ich tworzeniu oraz reprezentowaniu przed sądami i organami. Stale współpracuje z 5 firmami innowacyjnymi, w tym z Nano Carbon sp. z o.o. produkującą polski grafen. W ramach obsługi prawnej spółek zajmuje się w szczególności takimi zagadnieniami jak tworzenie umów o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, umów licencyjnych, rejestracją znaków towarowych i patentów. Mec. Marek T. Antonowicz na bieżąco doradza w zakresie korporacyjnego prawa pracy i umów handlowych. W obszarze ochrony danych osobowych jest odpowiedzialny w firmach za tworzenie instrukcji przetwarzania danych osobowych oraz polityki bezpieczeństwa, a także zajmuje się wdrożeniem do prawa polskiego nowych unijnych regulacji prawnych w tym zakresie. Mec. Marek T. Antonowicz biegle posługuje się prawniczym językiem angielskim. Jako prawnik-lingwista przetłumaczył na zlecenie Komisji Europejskiej ponad 100 dyrektyw i rozporządzeń unijnych. Od 15 lat reprezentuje Polskę na forach ONZ, Unii Europejskiej, Rady Europy, a ostatnio również Komisji Weneckiej. Przed turniejem finałowym UEFA Euro 2012 został wyznaczony przez Komendanta Głównego Policji do przygotowania bazy traktatowej z państwami biorącymi udział w tym turnieju w celu zagwarantowania bezpieczeństwa podczas rozgrywek piłkarskich. Mec. Marek T. Antonowicz przygotował osobiście kilkadziesiąt aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego. Wielokrotnie brał udział w posiedzeniach Sejmu i Senatu.

OFERTA

PRAWO GOSPODARCZE

- startupy

- bezpieczeństwo przemysłowe

- konsorcja i umowy handlowe

- umowy inwestycjne

- koncesje

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

- umowy o przeniesienie praw majątkowych

- umowy licencyjne

- umowy IT

- znaki towarowe

- patenty

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- rejestracja ABI

- polityka bezpieczeństwa

- instrukcja zarządzania systemami informatycznymi

- rejestracja zbiorów danych

- legalność przetwarzania danych osobowych

 

 

PRAWO HANDLOWE

- KRS

- uchwały Zarządu

- obsługa korporacyjna

- regulaminy zarządu i rady nadzorczej

 

PRAWO MEDYCZNE

- błędy lekarskie

- zdarzenia medyczne

 

PRAWO BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCI

- proces budowlany

- pozwolenia na budowę

- podział nieruchomości

KONTAKT

MAREK T. ANTONOWICZ - RADCA PRAWNY - NOWE TECHNOLOGIE

Adres: Ołówkowa 1d/1805-800 Pruszków

Telefon: +48785202879

Adres korespondencyjny

Adres: Ołówkowa 1d/18 05-800 Pruszków

FORMULARZ KONTAKTOWY

 _  _   ___   __  __  __  __ 
| || | ||  / _ \\  \ \\/ // \ \\/ // 
| || | || / //\ \\  \  //  \ ` // 
| \\_/ || | ___ || / . \\   | ||  
 \____// |_|| |_|| /_//\_\\  |_||  
 `---`  `-`  `-` `-` --`  `-`'